Christophe Vangeel
Onderwijsadvocaat
Christophe Vangeel
Onderwijsadvocaat

Wat is het?

Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, verwerf je in een wervingsambt het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD).

Dat recht geldt altijd voor een bepaald ambt, en voor een leraar ook voor een vak, specialiteit, opleiding of module.

Een TADD is een van de voorwaarden voor een vaste benoeming in het onderwijs.

Voorwaarden

Of anders gesteld :

Je komt in aanmerking voor TADD als je als tijdelijk personeelslid gedurende ten minste 3 schooljaren in eenzelfde ambt binnen de scholengemeenschap werkte en hierbij:


Voordelen

In het gemeenschapsonderwijs geldt die voorrang voor alle vacatures in de scholengroep.

In het deeltijds kunstonderwijs geldt de voorrang voor alle vacatures binnen hetzelfde schoolbestuur en voor een CLB of CVO voor alle vacatures binnen hetzelfde centrumbestuur.

Vanaf de eerstvolgende effectieve aanstelling op 1 september werk je dan dus in een TADD-contract.

Dan ben je echt TADD’er.

Het is van het allergrootste belang dat je goed weet of je in vacante of niet-vacante lestijden of -uren bent aangesteld. Dat kan je op je contract of aanstellingsbesluit zien. Als je in niet-vacante lestijden wordt aangesteld, kijk dan goed wie je vervangt!

Kan men jou geen volledige aanstelling geven vanaf 1 september in een TADD-contract, dan moet elke vacature die in de loop van het schooljaar ontstaat, aan jou aangeboden worden. Dit tot je aan een volledige aanstelling komt.

Je behoudt het recht op TADD, ook al kun je de dienst tijdelijk niet aanvatten wegens ziekte, een arbeidsongeval of moederschapsrust. Het schoolbestuur stelt je aan en kan jou onmiddellijk vervangen.

Je TADD-recht geldt in alle scholen van de scholengemeenschap in het ambt waarin je jouw TADD verwierf.


Hoe stel je je kandidaat?

Je kandideert vóór 15 juni via een aangetekende brief:

Zolang je geen TADD hebt, moet je je kandidatuur jaarlijks herhalen. Vanaf je eerste effectieve TADD-aanstelling moet je dat niet meer doen: je hebt dan een doorlopende kandidatuur over de schooljaren heen.


Problemen?

Vaak ‘vergeet’ men wel eens een kandidaatstelling te honoreren of kent men een co(ncu)llega jouw rechten toe.

Het is van belang om adequaat hier tegen op te treden. Kansen om TADD te worden en later vastbenoemd te geraken zijn immers niet altijd dik gezaaid.

Je kan ook je TADD verliezen als:

Als er een einde komt aan jouw aanstelling of als jouw aanstelling wordt gewijzigd, is het zeer belangrijk dat je van de werkgever een aantal documenten ontvangt. Volgende documenten moet je zeker ontvangen:

Advocatenkantoor
Vangeel Christophe
Lange Lozanastraat 24
2018 Antwerpen
Tel: 03 287 37 87
Fax: 03 287 37 96
christophe.vangeel@thales.be
www.onderwijsadvocaat.be
Volg ons op facebook facebook facebook facebook
Design & development by Grasp