Christophe Vangeel
Onderwijsadvocaat
Christophe Vangeel
Onderwijsadvocaat

Plichten

Als leerkracht kan je een tuchtstraf opgelegd krijgen wanneer je niet voldoet aan de beroepsplichten. Deze zijn specifiek omschreven in het Decreet Rechtspositie dat van toepassing is op jouw onderwijsnet, maar kunnen als volgt worden omschreven:


Sancties

Als leerkracht kan je na het doorlopen van de tuchtprocedure verschillende soorten tuchtstraffen opgelegd krijgen:


Bijstand

Tijdens de hele tuchtprocedure kan je je laten bijstaan door een raadsman.

Het is raadzaam om vanaf de eerste aangetekende brief - waarbij men je in kennis stelt van de opstart van het tuchtdossier- , al contact op te nemen met ons en je goed te laten bijstaan.

Zeker bij het verhoor dat volgt op het einde van het tuchtonderzoek is het absoluut noodzakelijk dat je op degelijke wijze je argumenten op papier zet en je ter zitting laat bijstaan door een raadsman.

Wanneer je na deze zitting desondanks toch slachtoffer bent van een onterechte tuchtmaatregel, kan je hiertegen beroep instellen, binnen de 20 werkdagen na ontvangst van de aangetekende brief met de tuchtmaatregel, bij de Kamer van Beroep. Elke koepel heeft zijn eigen Kamer van Beroep.

Advocatenkantoor
Vangeel Christophe
Lange Lozanastraat 24
2018 Antwerpen
Tel: 03 287 37 87
Fax: 03 287 37 96
christophe.vangeel@thales.be
www.onderwijsadvocaat.be
Volg ons op facebook facebook facebook facebook
Design & development by Grasp