Christophe Vangeel

Steeds bij de les : uw onderwijsexpert. Samen streven naar beter onderwijs

Leerling en student

Leerlingen, studenten en ouders beschikken over diverse rechten binnen het onderwijs. Het onderwijsrecht is echter bijzonder complex en wordt vaak gekenmerkt door specifieke procedures met bijzondere korte termijnen. Snel handelen is dan ook absoluut de boodschap. De bijstand van een advocaat doorheen de diverse procedures is in veel gevallen een noodzakelijke voorwaarde om uw rechten op adequate wijze uit te oefenen en een geslaagd resultaat te behalen.

Leerkracht en docent

De rechten en plichten van pedagogisch verantwoordelijken zijn divers en vaak bijzonder complex. Hierbij kan in de eerste plaats gedacht worden aan de arbeidscontext -en relaties (burn-out, pesterijen,…), met de tuchtprocedures en de voortschrijdende impact van de evaluaties als recent aandachtspunt. Sinds enige jaren vormt echter ook de verantwoordelijkheid ten aanzien van de leerlingen en studenten meer en meer het voorwerp van uiteenlopende juridische procedures.

School en universiteit

De verregaande juridisering van het onderwijs is heden ten dage een realiteit die niet meer te ontkennen valt en die een zware verantwoordelijkheid legt op de schouders van de onderwijsinstellingen. Zowel in de relatie ten aanzien van het personeel als ten aanzien van leerlingen/studenten is er een voortdurende aandacht vereist m.b.t. talrijke voorschriften en procedures. Het niet respecteren van deze regelgeving kan aanleiding geven tot omvangrijke schadevergoedingen en reputatieschade.

Hoe gaan we te werk?

Door de complexiteit en het specifieke karakter van het onderwijsrecht (procedures met korte termijnen en tal van formaliteiten), is een gespecialiseerde raadsman een absolute noodzaak. Als u expertise gekoppeld aan engagement en daadkracht zoekt, bent u bij Christophe Vangeel aan het juiste adres.

Neem eerst contact op:
vragen staat vrij

Hebt u vragen over een specifieke kwestie, aarzel niet en neem contact op met ons : wij helpen u graag onmiddellijk verder.

Volledige transparantie: wij werken aan een vast tarief

Voor elke stap in uw dossier spreken we van in het begin een vaste prijs af. U weet dus op voorhand wat de kost zal zijn.

Gemoedsrust door objectieve resultaten en ervaring

Wat u van ons kan verwachten is expertise, engagement en daadkracht. Voor verschillende soorten dossiers houden wij ook jaarlijkse slaagpercentages bij.

Christophe Vangeel | Onderwijsadvocaat

Uw zaak verdedigd door een gespecialiseerd advocaat? Neem dan nu contact op.

Enkele voorbeelden

Hieronder vindt u enkel voorbeelden van geschillen waarin wij u met raad en daadkracht kunnen bijstaan.

Betwistingen B & C attesten

Ben je niet akkoord met je B- of C-attest? Lees hier welke stappen je kan zetten.

Problemen met stages

Stages zijn door hun vaak subjectief karakter oorzaak van vele problemen en onrechtvaardigheden. Wij hebben een jarenlange ervaring in het betwisten van onjuiste beoordelingen door jury, mentoren of lectoren. Ook voor onterechte stopzettingen van stages ben je bij ons aan het juiste adres.

Tuchtmaatregelen

Als leerkracht  of docent kan u een tuchtstraf opgelegd krijgen wanneer men meent dat u niet voldoet aan uw beroepsplichten. Vaak is deze sanctie echter onterecht of overdreven. Wij staan u bij in de verdediging van uw rechten in elke stap van de procedure.

Buitenlandse diploma’s

Wie met een buitenlands diploma wil werken in Vlaanderen (of bij een Vlaamse werkgever in Brussel), heeft een gelijkwaardigheidserkenning van dat diploma nodig via Naric.

Ontslagregelingen

Een ontslag om dringende redenen kan enkel gegeven worden aan een personeelslid dat aangesteld is voor een bepaalde duur. Vaak misbruikt men echter dit ontslag of worden de formaliteiten niet gevolgd.

Tijdelijke aanstellingen & vaste benoeming

Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, verwerf je het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) of kom je in aanmerking voor een vaste benoeming. Als je rechten niet gerespecteerd worden, kan en moet je hiertegen optreden.

Wat klanten over ons vertellen

4.5
Gebaseerd op 46 reviews
Inge Verreed
10 juni 2024

Telefonisch contact gehad met een dame over een mogelijke resultaatbetwisting. De medewerkster die mij te woord stond was behulpzaam en zeer vriendelijk. Ze heeft mij goed en duidelijk uitgelegd hoe ik verdere stappen moet ondernemen eind juni zal ik terug contact opnemen, enorm bedankt hiervoor

GraciaaVtl
11 maart 2024

TOP ADVOCAAT!! Heel behulpzaam,Vriendelijke en Eerlijk. Prijzig maar totaal waardig. PS:Danks zij hem heb ik mijn DIPLOMA 🎓🎓🎓🎓

Rega Annick
20 februari 2024

Wij zijn zeer tevreden over onze samenwerking met meester Vangeel. Er werden van bij het begin duidelijke afspraken gemaakt. We hebben zijn eerlijkheid, reactiviteit en empathie zeer gewaardeerd. Op geen enkel ogenblik gaf hij ons valse hoop. Er werd rekening gehouden met onze input en bezorgdheden. Bovendien behaalden we het verhoopte resultaat.

Merel
27 januari 2024

Ik had een hele fijne ervaring. Meester Vangeel dacht ook mee aan eventuele andere oplossingen. Heel goed aangepakt en tot een mooi resultaat gekomen! Bedankt.

Eddie Inframass
17 januari 2024

Beroepsprocedure tegen het Sint-Pauluscollege Waregem (Heilig-Hartcollege). Ik begin mijn pleidooi met volgende woorden: Met de hand op het hart, de heer Vangeel Christophe is een respectabel en aimabel persoon, een meester in zijn vak, een gentlemen en een zeer intelligent persoon die zijn dossiers grondig voorbereid en door het vuur gaat voor zijn cliënten. Mijn zoon werd op het eind van vorig schooljaar '22-'23 geclausuleerd voor het 4de Latijn op basis van 1 jaartekort nl. wiskunde. Wij, als ouders en de zoon konden ons niet vinden in de beslissing van de klassenraad en gingen dan ook niet akkoord met hun beslissing. Ik heb contact genomen met de heer Vangeel via het internet omdat ik getriggerd was door de reviews die ik las over zijn prestaties. Ik ben ingegaan op zijn aanbod/voorstel en heb het duurste full-pakket genomen. De heer Vangeel heeft dan vervolgens beroep aangetekend tegen de beslissing van de klassenraad. De dag van de beroepscommissie was de heer Vangeel aanwezig, ikzelf als papa en de zoon. De tegenpartij waren de algemeen directrice Clauw en de klastitularis. De directrice haalde tijdens de zitting argumenten aan die volgens haarzelf heel overtuigende argumenten waren. Maar de heer Vangeel heeft zo een grote kennis van de wetgeving dat hij haar ongegronde argumenten de grond inboorde. Ze hapte letterlijk naar adem en raakte zodanig gefrustreerd uit onmacht en verloor dan op een bepaald moment haar zelfbeheersing voor de beroepscommissie en viel mijn zoon op de man aan en sloeg zijn tienerdromen aan duigen! Tot grote consternatie van mezelf, de heer Vangeel en de leden van de beroepscommissie. Ze voerde uiteindelijk een schaamtelijk schertsvertoning op, een opvoering van je reinste onzin. Na een aantal dagen besliste de beroepscommissie in ons voordeel! De redeneringen van de klassenraad en directrice Clauw werden afgevoerd. De zoon mocht toch overgaan naar het 4de Latijn!! Hij behaalde dit schooljaar '23-'24 op zijn kerstrapport een heel mooi resultaat voor wiskunde! We zijn de heer Vangeel zeer dankbaar uit het diepste van ons hart. Het is een meester in zijn vak met een zeer sterke dossierkennis, hij spreekt als een gentlemen en gebruikt zeer verstandige woorden. Ik was zo fier tijdens zijn pleidooi dat ik naast hem zat. Het mooiste van dit verhaal, bijna letterlijk een sprookje, is dat hij mijn zoon zoveel zelfvertrouwen gegeven heeft en motivatie om te vechten voor zijn toekomst. De zoon voelt zich weer goed in zijn vel na een zomervakantie vol twijfels en onzekerheden en met het zwaard van Damocles boven het hoofd. Meneer Vangeel aan u persoonlijk: We zijn zeer blij dat we contact genomen hebben met u en nogmaals: dank u, dank u, dank u.

Silasian
14 december 2023

We were very happy with the support we got, very professional and personalized. And obviously very important, we got the result we wanted. I can strongly recommend onderwijsadvocaat to anyone.