Christophe Vangeel

Steeds bij de les : uw onderwijsexpert. Samen streven naar beter onderwijs

Leerling en student

Leerlingen, studenten en ouders beschikken over diverse rechten binnen het onderwijs. Het onderwijsrecht is echter bijzonder complex en wordt vaak gekenmerkt door specifieke procedures met bijzondere korte termijnen. Snel handelen is dan ook absoluut de boodschap. De bijstand van een advocaat doorheen de diverse procedures is in veel gevallen een noodzakelijke voorwaarde om uw rechten op adequate wijze uit te oefenen en een geslaagd resultaat te behalen.

Leerkracht en docent

De rechten en plichten van pedagogisch verantwoordelijken zijn divers en vaak bijzonder complex. Hierbij kan in de eerste plaats gedacht worden aan de arbeidscontext -en relaties (burn-out, pesterijen,…), met de tuchtprocedures en de voortschrijdende impact van de evaluaties als recent aandachtspunt. Sinds enige jaren vormt echter ook de verantwoordelijkheid ten aanzien van de leerlingen en studenten meer en meer het voorwerp van uiteenlopende juridische procedures.

School en universiteit

De verregaande juridisering van het onderwijs is heden ten dage een realiteit die niet meer te ontkennen valt en die een zware verantwoordelijkheid legt op de schouders van de onderwijsinstellingen. Zowel in de relatie ten aanzien van het personeel als ten aanzien van leerlingen/studenten is er een voortdurende aandacht vereist m.b.t. talrijke voorschriften en procedures. Het niet respecteren van deze regelgeving kan aanleiding geven tot omvangrijke schadevergoedingen en reputatieschade.

Hoe gaan we te werk?

Door de complexiteit en het specifieke karakter van het onderwijsrecht (procedures met korte termijnen en tal van formaliteiten), is een gespecialiseerde raadsman een absolute noodzaak. Als u expertise gekoppeld aan engagement en daadkracht zoekt, bent u bij Christophe Vangeel aan het juiste adres.

Neem eerst contact op:
vragen staat vrij

Hebt u vragen over een specifieke kwestie, aarzel niet en neem contact op met ons : wij helpen u graag onmiddellijk verder.

Volledige transparantie: wij werken aan een vast tarief

Voor elke stap in uw dossier spreken we van in het begin een vaste prijs af. U weet dus op voorhand wat de kost zal zijn.

Gemoedsrust door objectieve resultaten en ervaring

Wat u van ons kan verwachten is expertise, engagement en daadkracht. Voor verschillende soorten dossiers houden wij ook jaarlijkse slaagpercentages bij.

Christophe Vangeel | Onderwijsadvocaat

Uw zaak verdedigd door een gespecialiseerd advocaat? Neem dan nu contact op.

Enkele voorbeelden

Hieronder vindt u enkel voorbeelden van geschillen waarin wij u met raad en daadkracht kunnen bijstaan.

Betwistingen B & C attesten

Ben je niet akkoord met je B- of C-attest? Lees hier welke stappen je kan zetten.

Problemen met stages

Stages zijn door hun vaak subjectief karakter oorzaak van vele problemen en onrechtvaardigheden. Wij hebben een jarenlange ervaring in het betwisten van onjuiste beoordelingen door jury, mentoren of lectoren. Ook voor onterechte stopzettingen van stages ben je bij ons aan het juiste adres.

Tuchtmaatregelen

Als leerkracht  of docent kan u een tuchtstraf opgelegd krijgen wanneer men meent dat u niet voldoet aan uw beroepsplichten. Vaak is deze sanctie echter onterecht of overdreven. Wij staan u bij in de verdediging van uw rechten in elke stap van de procedure.

Buitenlandse diploma’s

Wie met een buitenlands diploma wil werken in Vlaanderen (of bij een Vlaamse werkgever in Brussel), heeft een gelijkwaardigheidserkenning van dat diploma nodig via Naric.

Ontslagregelingen

Een ontslag om dringende redenen kan enkel gegeven worden aan een personeelslid dat aangesteld is voor een bepaalde duur. Vaak misbruikt men echter dit ontslag of worden de formaliteiten niet gevolgd.

Tijdelijke aanstellingen & vaste benoeming

Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, verwerf je het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) of kom je in aanmerking voor een vaste benoeming. Als je rechten niet gerespecteerd worden, kan en moet je hiertegen optreden.

Wat klanten over ons vertellen

4.6
Gebaseerd op 38 reviews
Ronny Proost
29 juli 2023

Zeer duidelijke antwoorden op onze vragen

ingskebart
29 juli 2023

Meester VG weet waarover hij spreekt en helpt je correct verder.

Jean Angelov
26 mei 2023

Wil u bedanken voor uw hulp omtrent mijn zaak. Dit is bepalend geweest voor mijn toekomst. Ben heel erg blij beroep gedaan te hebben aan uw expertise. Mijn geluk en dankbaarheid is niet met woorden te beschrijven. Wel kan ik vertellen, wie goed doet wie goed ontmoet!

Linda Cuenen
16 november 2022
Houria Toulni
16 september 2022
Daphne Mulder
15 juli 2022
Lees meer reviews