Vragen ivm erkenning buitenlands diploma

Laat jouw studies valideren

Laat u bijstaan door een gespecialiseerd raadsman

Ik wil mijn diploma laten erkennen (buitenlands diploma in Vlaanderen of Vlaams diploma in het buitenland)

Wie met een buitenlands diploma wil werken in Vlaanderen (of bij een Vlaamse werkgever in Brussel), heeft een gelijkwaardigheidserkenning van dat diploma nodig. Dit is een officieel bewijs dat uw buitenlands diploma dezelfde waarde heeft als dat van een gelijkwaardig Vlaams diploma. Om dit bewijs te verkrijgen moet u een aantal stappen doorlopen. Wij staan u hier graag in bij : een degelijke opgebouwd dossier is cruciaal.

NARIC Vlaanderen erkent buitenlandse studiebewijzen voor wie in Vlaanderen wil werken en levert attesten af voor houders van Vlaamse diploma’s die in het buitenland willen werken of studeren.

Daarnaast erkent Naric lerarendiploma’s uit de EER en geeft ze informatie over Vlaamse en buitenlandse onderwijssystemen.

Wanneer u zich niet akkoord kan verklaren met de beslissing van NARIC zijn er verschillende opties die u kan overwegen.

Wanneer u aanvullende documenten heeft die de motivering van de beslissing kunnen weerleggen, kan u een herziening van de beslissing aanvragen. U doet dit binnen de 6 maanden nadat u de brief met de beslissing van NARIC heeft ontvangen.

Wanneer u denkt dat er een materiele vergissing is gebeurd bij de behandeling van u dossier, dient u een verzoek tot heroverweging in bij NARIC. U doet dit binnen 30 dagen nadat u de brief met de beslissing van NARIC heeft ontvangen.

Wanneer u het niet eens bent met de motivering van de beslissing, kan u beroep instellen bij de Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangsbeslissingen of de Raad van State, afhankelijk van het diploma.

Zowel bij de aanvraag als bij de herziening, de heroverweging en het beroep kunnen wij u met raad en daad bijstaan.

Blijf niet bij de pakken zitten

Laat u bijstaan door een gespecialiseerd raadsman