Stage : problemen & stopzetting

Uw toekomst staat op het spel

Laat u bijstaan door een gespecialiseerd raadsman

Stopzetting stage

Niet zelden worden wij gecontacteerd door studenten wiens stage is stopgezet door de stageplaats of de hogeschool of universiteit.

Een stopzetting kan echter alleen maar in zeer specifieke en uitzonderlijke omstandigheden.

Bijna steeds blijkt dat men de regels voor het stopzetten van de stage niet heeft gerespecteerd.

Hiertegen kan u vaak met succes beroep aantekenen.

Zelfs als de stopzetting correct is gebeurd, dient de hogeschool of universiteit alsnog te voorzien in een nieuwe stage. Op voorwaarde evenwel dat u dit goed aanpakt.

Contacteer ons daarom bij vragen : uw toekomst is te belangrijk.

Let op : de termijnen zijn zeer kort!

Wij hebben de voorbije 20 jaar een unieke expertise opgebouwd in het analyseren van het verloop van stages in verschillende opleidingen.

Hierdoor kunnen wij zeer efficiënt nagaan of uw resultaat eerlijk en correct is tot stand gekomen en hoe dit kan worden rechtgezet.

Vaak voorkomende problemen zijn de volgende :

  • bevooroordeelde of negatieve sfeer en perceptie op de stageplaats
  • gebrekkige begeleiding door mentoren en/of lectoren, docenten of stagebegeleider
  • subjectieve evaluatie
  • persoonlijke aanvallen
  • tegenstrijdige of onjuiste feedback
  • niet respecteren van competentiecriteria
  • lectoren/docenten/stagementoren/begeleiders die tot een verschillende beoordeling komen
  • ….

U krijgt van onze een eerlijke analyse van uw slaagkansen en daadkrachtige bijstand bij het aankaarten van onrechtvaardige beoordelingen.

Contacteer ons tijdig voor advies, want de termijn om beroep in te stellen zijn zeer kort.

Een intense stage verdient een eerlijk resultaat

Laat u bijstaan door een gespecialiseerd raadsman