Over Christophe Vangeel | Onderwijsadvocaat

Specialisatie in onderwijsrecht

Christophe VANGEEL heeft steeds een bijzondere interesse gehad voor het onderwijs in al zijn facetten.

Sinds zijn inschrijving aan de balie in 2000 heeft dit zich dan ook juridisch vertaald in het behandelen van de meest uiteenlopende dossiers in het domein van het onderwijsrecht.

Hij verdedigt de belangen van zowel leerlingen, studenten, leerkrachten als onderwijsinstellingen en kan hierdoor de vaak complexe problemen vanuit verschillende invalshoeken benaderen.

Discretie, transparantie, deskundigheid, passie en een multi-disciplinaire benadering kenmerken zijn werkwijze.

Engagement en daadkracht

Een jarenlange ervaring maakt Christophe VANGEEL  bijzonder vertrouwd met de verschillende procedures.

De laatste jaren werd het onderwijs gekenmerkt door een steeds toenemende juridisering zodat het belang van een advocaat in deze materie alleen maar toenam.

Door de complexiteit en het specifieke karakter van het onderwijsrecht (procedures met korte termijnen en tal van formaliteiten), is een gespecialiseerde raadsman dan ook een noodzaak.

Als u expertise gekoppeld aan engagement en daadkracht zoekt, bent u bij hem aan het juiste adres.