Wat houdt een evaluatie van een leerkracht in?

Echte waardering bestaat er evenzeer in de tekorten op te sporen als de verdiensten te ontdekken

Laat u bijstaan door een gespecialiseerd raadsman

Een leerkracht wordt geëvalueerd op basis van een geïndividualiseerde functiebeschrijving. Het is dus van belang goed te bekijken wat daar allemaal in staat. Voorafgaand aan de start van de evaluatie krijgt u deze functiebeschrijving. Op die manier weet u dus wat er van u verwacht wordt.

Tijdens functioneringsgesprekken kan worden nagegaan of de verwachtingen dienen te worden bijgestuurd.

Een evaluatie bekijkt dan hoe het functioneren uiteindelijk is verlopen.

Een evaluatiegesprek kan ook weleens slecht aflopen met een onvoldoende.

Deze onvoldoende heeft voor een tijdelijk personeelslid het ontslag tot gevolg. V

oor een personeelslid met een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur of een vast benoemd personeelslid daarentegen volgt het ontslag pas na 2 opeenvolgende onvoldoendes of 3 onvoldoendes in de hele loopbaan.

Tegen elke onvoldoende kan u uiteraard in beroep gaan.

Als u dat wilt doen dient u een beroep in te stellen bij het College van Beroep.

U dient dit tijdig te doen en kan best beroep doen op een raadsman zodat uw zaak zowel formeel als inhoudelijk optimaal bij het College van Beroep belandt. Er staat immers veel op het spel!