Ik zou graag mijn ervaring in de praktijk omzetten naar anciënniteit

Kostbaar is de wijsheid die door ervaring wordt verkregen

Laat u bijstaan door een gespecialiseerd raadsman

Wanneer je in de privésector ervaring hebt opgedaan die je ook kan gebruiken in het onderwijs, ook wel nuttige ervaring genoemd, kan je deze ook financieel laten omzetten en wel tot maximaal tien jaar anciënniteit.

Dit kan echter alleen voor de volgende beroepen:

  • Directeur of adjunct-directeur in een technische school;
  • Technisch adviseur;
  • Leerkracht van een technisch en praktisch vak in het gewoon secundair onderwijs;
  • Leerkracht van een beroepsgerichte vorming in het buitengewoon secundair onderwijs;
  • Bepaalde kunstvakken in het kunst secundair onderwijs
  • Bepaalde opleidingen in het volwassenenonderwijs
  • Lectoren in het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs.

De erkenning van de nuttige ervaring kan zowel aangevraagd worden wanneer u reeds in het onderwijs te werk bent gesteld als wanneer u nog niet in het onderwijs te werk bent gesteld. Vaak is degelijke begeleiding bij de aanvraag cruciaal om tot een goed resultaat te komen.

De administratie hanteert soms immers begrippen die voor verwarring zorgen – of onbegrijpbaar zijn – zodat u misschien wel over het juiste dossier beschikt, maar dit niet op de juiste wijze indient. Het verkrijgen van nuttige ervaring maakt een cruciaal verschil uit in uw loon alsook uw pensioen : de moeite waard dus om dit grondig te bekijken.

Bij een negatieve beslissing kan u beroep instellen bij de Raad van State.