Christophe Vangeel
Onderwijsadvocaat
Christophe Vangeel
Onderwijsadvocaat

Wat houdt een evaluatie van een leerkracht in?

Een leerkracht wordt geëvalueerd op basis van een geïndividualiseerde functiebeschrijving. Het is dus van belang goed te bekijken wat daar allemaal in staat.

Voorafgaand aan de start van de evaluatie krijgt u deze functiebeschrijving. Op die manier weet u dus wat er van u verwacht wordt.

Het evaluatiegesprek is ingericht om leerkrachten te coachen en begeleiden en moet minstens 1 keer om de 4 jaar plaatsvinden.

Tijdens het gesprek zelf zijn er 2 evaluatoren aanwezig. De eerste leidt heel het evaluatieproces en de tweede kijkt erop toe dat het evaluatieproces correct uitgevoerd wordt.

Een evaluatiegesprek kan ook weleens slecht aflopen met een ‘onvoldoende’.

Deze onvoldoende heeft voor een tijdelijk personeelslid het ontslag tot gevolg.

Voor een personeelslid met een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur of een vast benoemd personeelslid daarentegen volgt het ontslag pas na 2 opeenvolgende onvoldoendes of 3 onvoldoendes in de hele loopbaan.

Tegen deze onvoldoende kan u uiteraard in beroep gaan.

Als u dat wilt doen dient u een beroep in te stellen bij het College van Beroep. U dient dit tijdig te doen en kan best beroep doen op een raadsman zodat uw zaak zowel formeel als inhoudelijk optimaal bij het College van Beroep belandt. Er staat immers veel op het spel!

Advocatenkantoor
Vangeel Christophe
Lange Lozanastraat 24
2018 Antwerpen
Tel: 03 287 37 87
Fax: 03 287 37 96
christophe.vangeel@thales.be
www.onderwijsadvocaat.be
Volg ons op facebook facebook facebook facebook
Design & development by Grasp