Scholen vrezen betwistingen door CORONA – onderwijsadvocaat in de pers

Ouders vragen zich af of leerlingen wel een faire kans krijgen om een tekort op te halen de komende maanden.

Als een leerling in december een slecht rapport had, krijgt die dan nog de kans om dat tekort op te halen? Zowel onderwijskoepels als ouder­verenigingen krijgen veel vragen over de uit­reiking van attesten en getuigschriften.

‘Als op school alles goed gaat, dan maken ouders zich weinig zorgen’, zegt Karolien Bouchet van de VCOV, de oudervereniging van het Vrij Onderwijs. ‘Maar als er al problemen waren omdat een leerling in de gevarenzone zit, worden die nu nog versterkt. De omstandigheden leidden bij leerlingen én leerkrachten tot onzekerheid.’

Die onzekerheid knaagt ook bij scholen, zeggen de onderwijskoepels. ‘We begrijpen de bezorgdheid’, zegt Raymonda Verdyck van het Gemeenschapsonderwijs (GO!). ‘We werken nu aan handvatten voor scholen voor faire evaluaties.’

Nooddecreet

Minister van Onderwijs Ben Weyts werkt aan een nooddecreet dat afwijkingen op het school­reglement mogelijk maakt

Katholiek Onderwijs Vlaanderen dringt bij de overheid aan om snel in een nooddecreet te voorzien om scholen te ont­lasten van mogelijke juridische claims – analoog met wat het hoger onderwijs kreeg. ‘Zo kunnen we bijkomende disputen vermijden’, zegt directeur-generaal Lieven Boeve. Het heikele punt is het schoolreglement. Als scholen afwijken van wat er in het schoolreglement staat, bijvoorbeeld door op een andere manier examens af te nemen dan in het reglement beschreven staat, dan zijn ze juridisch kwetsbaar. Een nood­decreet moet dat euvel oplossen.

Het kabinet van minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) is zich naar eigen zeggen bewust van de moeilijke ­situatie waarin de scholen en leerlingen zich bevinden. ‘We werken aan een oplossing. Niemand wil een verdere juridisering van het onderwijs door de coronacrisis’, klinkt het. Minister Weyts werkt aan een nooddecreet dat afwijkingen op het schoolreglement mogelijk maakt.

Billijk en redelijk

‘Toch denk ik dat de vrees voor juridische claims over­dreven is’, zegt Christophe Vangeel, advocaat gespecialiseerd in onderwijsrecht. ‘

https://www.standaard.be/cnt/dmf20200421_04930194