Studente mag toch starten in tandartsopleiding dankzij procedure gevoerd bij Raad van State

Toelatingsexamen opleiding tot tandarts – schorsing

Bij arrest nr. 254.589 van 23 september 2022 beveelt de Raad van State op vordering van een deelneemster aan het toelatingsexamen voor de opleiding tot tandarts, de schorsing van  de tenuitvoerlegging van de beslissing van de beroepsinstantie voor dat examen waarbij het (onvoldoende) resultaat en de ongunstige rangschikking van deze deelneemster worden bevestigd.

De Raad van State oordeelt dat de bestreden beslissing van de beroepsinstantie het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel schendt. Alle deelnemers van dat enige en zelfde toelatingsexamen maken aanspraak op gelijke kansen om voor het examen te slagen en bovendien gunstig te worden gerangschikt. Bij het recent afgenomen examen werden twee vragen geneutraliseerd voor slechts 59 deelnemers die mogelijk, om technische redenen, deze vragen niet behoorlijk hebben kunnen beantwoorden, waarbij hun het maximum van de punten voor die vragen werd toegekend. Dat is niet op dezelfde wijze gebeurd ten voordele van  de andere deelnemers zoals de verzoekende partij. Volgens de Raad van State werden zo verschillende examencondities tot stand gebracht in een examensituatie waarin alle deelnemers dezelfde kansen moesten krijgen.

Toelatingsexamen opleiding tot tandarts in de Vlaamse Gemeenschap – nieuwe schorsing

Bij arrest nr. 254.841 van 21 oktober 2022 beveelt de Raad van State op vordering van een deelneemster aan het toelatingsexamen voor de opleiding tot tandarts, de schorsing van  de tenuitvoerlegging van de beslissing van de beroepsinstantie voor dat examen waarbij het (onvoldoende) resultaat en de ongunstige rangschikking van deze deelneemster opnieuw worden bevestigd.

Eerder, bij arrest nr. 254.589 van 23 september 2022, heeft de Raad van State reeds de schorsing bevolen van de eerste beslissing die de beroepsinstantie ten aanzien van dezelfde deelneemster in dezelfde zin had genomen. De Raad van State oordeelde toen dat de beslissing van de beroepsinstantie het grondwettelijk gelijkheidsbeginsel schond. Volgens de Raad van State werden immers verschillende examencondities tot stand gebracht in een examensituatie waarin alle deelnemers dezelfde kansen moesten krijgen.

De beroepsinstantie heeft na dat eerste schorsingsarrest haar beslissing heroverwogen en zij heeft gemeend alsnog een pertinente verantwoording voor de betwiste ongelijke behandeling van de deelnemers te kunnen geven. Haar standpunt wordt evenwel door de Raad van State niet bijgevallen.

 

https://www.hln.be/binnenland/gebuisde-studente-mag-van-raad-van-state-toch-starten-in-tandartsopleiding~a82451f5/