Angst voor meer C-attesten

Buizen of nog een kans geven? Overal worstelen scholen met de vraag hoe ze  leerlingen moeten delibereren die door corona een achterstand hebben opgelopen.

Flashback naar eind vorig schooljaar. Sinds de coronacrisis in maart uitbrak, hadden leerlingen van alle leeftijden weken achtereen geen les gekregen op school. Die situatie was veel ingrijpender dan nu, maar het had het voordeel van de duidelijkheid. Weinigen stelden in vraag dat leraren mild zouden zijn bij hun beoordeling op het einde van het schooljaar.

Nu liggen de kaarten anders. Er is het hele jaar door lesgegeven en scholen deden hun uiterste best om de leerachterstand in te halen. Anderzijds: voor de tweede en derde graad van het middelbaar verliepen de lessen halftijds via de computer, en het regende intussen overal quarantaines en besmettingen. Ook dit schooljaar was dus verre van normaal.

Vooral in technische – en beroepsscholen missen leerlingen brokken leerstof. Door het afstandsonderwijs hebben ze minder met hun handen kunnen werken, en ook stages konden niet altijd doorgaan. Denk maar aan kappers of verzorgers in bejaardentehuizen.

De vrees leeft dat we een golf aan B- en C-attesten zullen krijgen.